Джерела тепла

Відповідно до того, яке джерело тепла використовується в тепловому насосі, останні розподіляються на системи: земля-вода, вода- вода або повітря-вода. Зазвичай, Ви можете визначитися з вибором системи для Вашого об'єкта після консультації з продавцем.

Теплові насоси Master Therm було розроблено та спроектовано передусім для опалення об'єктів. У такому режимі тепловий насос охолоджує первинний контур (землю, воду, повітря), а тепло передає до вторинного контуру - системи опалення великих об'єктів. Потужність обігріву теплового насоса є сумою потужності, отриманої з зовнішнього середовища і теплової потужності, що виникла за рахунок роботи компресора.

Для забезпечення теплового комфорту в приміщенні, що опалюється, тепловий насос повинен бути відповідної потужності. Зазвичай, пропонується бівалентна система опалення з тепловим насосом, тобто така, у якій за дуже низьких зовнішніх температур підключається додаткове (бівалентне) джерело тепла. У стандартній версії ТН йдеться про вмонтований електричний котел.

При системі земля-вода або системі вода- вода може бути запропонована одновалентна система, коли усе тепло в будівлі забезпечується тепловим насосом. Якщо ж при цьому є встановлений електричний котел, то він має лише резервну функцію.

 

Система земля-вода або вода-вода може бути спроектована як моновалентна, у якій тепло, необхідне для обігріву об'єкта, забезпечується тепловим насосом. Якщо у такому випадку підключається електричний котел, то він виконує лише функцію резервного джерела.

На наступному рисунку зображено потужність теплового насоса повітря-вода та земля-вода, залежно від температури зовнішнього середовища, і порівняння з тепловими втратами об'єкта. Точкою бівалентності є температура зовнішнього повітря, при якій знаходяться у рівновазі теплова енергія, що подається компресором, і втрата тепла в будинку. При більш низьких температурах зовнішнього повітря їх уже з'єднує дворежимне джерело тепла.
 

Потужність теплового насоса повітря-вода збільшується або зменшується в залежності від температури первинної сфери - зовнішнього повітря. Для насосів земля- вода або вода-вода теплову потужність можна вважати постійною.

Для забезпечення якісного та ефективного опалення важливо вибрати правильну потужність теплового насоса.

Як обрати вірну потужність теплового насосу?