Принцип роботи теплових насосів

Тепловой насос Master Therm є пристроєм, за допомогою якого можна отримувати енергію, що знаходиться навколо Вас, І використовувати її для обігріву будинку, гарячого водопостачання (ГВП) і, можливо, інших об’єктів (басейнів І т. д.). Ви можете також, якщо Ваш тепловий насос оснащений цією опцією, влітку брати безкоштовну енергію з довкілля і охолоджувати об'єкти. Принципова схема дії теплового насоса зображена на даному малюнку:

Залежно від того, яке джерело енергії використовується (енергія накопичена в землі, в грунтових водах чи в повітрі), теплові насоси поділяють за системами: земля-вода, вода-вода або повітря-вода. Звичайно, після консультації з продавцем, Ви зможете підібрати відповідну систему для Вашого об'єкта.

Кожен тепловий насос складається із трьох окремих контурів передачі енергії:

  • Первинний контур, який є джерелом енергії для Вашого теплового насоса. Це може бути антифриз, який циркулює в земному колекторі, вода з криниці чи повітря, що проходить через випаровувач теплового насоса. Первинний контур передає теплову енергію у контур охолодження через теплообмінник (випаровувач);
  • Компресорний контур. Це внутрішній замкнений контур, заповнений холодоагентом, на котрому розміщені два теплообмінники (конденсатор і випаровувач), компресор та розширювальний клапан;
  • Вторинний контур. Це схема нагрівання води при обігріві об'єкта. Під час режиму нагрівання вода, що циркулює, відводить тепло від гарячого холодоагенту через теплообмінник, т. зв. конденсатор.